Edunvalvontavaltuutuksen hyötyjä

 • Saat itsellesi rauhallisen mielen. Jos sinulle sattuu jotain, asioitasi hoitaa valitsemasi luottohenkilö.
 • Valtuuttamasi henkilö hoitaa asiasi edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain ja laatimasi edunvalvontavaltakirjan mukaan aina sinun eduksesi
 • Voit varmistaa elämänlaatusi ja –arvojesi kunnioittamisen
 • Vahvistat itsemääräämisoikeuttasi: ilmaistua tahtoasi tulee noudattaa
 • Helpottaa läheisiäsi, sillä heille on selvää, kuka asioitasi hoitaa ja miten
 • Selkiyttää viranomaisille ja hoitohenkilöstölle, kuka päättää puolestasi ja millä perusteella
 • Ehkäisee väärinkäytöksiä ja hyväksikäyttöä
 • Helppo ja edullinen laatia
 • Saa nopeasti voimaan tarvittaessa
 • Oikein laaditulla edunvalvontavaltakirjalla valtuuttamasi henkilö pystyy hoitamaan kaikki asiasi joustavasti ilman ylimääräistä byrokratiaa ja kuluja
 • Et menetä itsemääräämisoikeuttasi, koska valtakirja otetaan käyttöön vasta siinä tilanteessa, jos menetät kyvyn hoitaa itse omia asioitasi
Edunvalvontavaltuuksesta on suuri hyöty