Mikä on edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltakirjalla voit itse määrätä, kuka sinun asioita hoitaa ja miten niitä hoidetaan siinä tapauksessa, jos et pysty hoitamaan kaikkia asioitasi itse. Yleensä valtuutetuksi valitaan puoliso tai lapsi. Valtakirja saatetaan voimaan vasta siinä tapauksessa, että tulet sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan, tapaturman tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistasi. Valtakirja ei siis tule voimaan vielä allekirjoitushetkellä. Valtakirjalla varaudut tulevaan. Voit myös myöhemmin peruuttaa valtuutuksen, tai muuttaa sitä aina siihen saakka, kun pystyt vielä ymmärtämään valtakirjan merkityksen.

edunvalvontavaltakirja

Jos terveydentilasi joskus tulevaisuudessa sitä vaatii, valtuutettu vie valtakirjan (lääkärintodistuksen kanssa) maistraattiin vahvistettavaksi. Maistraatti vahvistaa valtakirjan, mikäli se täyttää lain muoto- ja sisältövaatimukset. Sen jälkeen valtuuttamasi henkilö voi hoitaa asioita puolestasi. Valtuutetun on aina toimittava niin, että sinun etusi toteutuu. Aina, kun kyse on sellaisista asioista, jotka pystyt ymmärtämään, valtuutetun on kysyttävä sinun mielipidettäsi. Myös maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa.

Voit määritellä itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Voit oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan esimerkiksi omaisuutesi hoidosta ja muista taloudellisista asioista sekä itseäsi koskevista asioista, kuten terveyden- ja sairaanhoidosta. Voit itse myös määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. Edunvalvontavaltuutus tehdään aina kirjallisesti sille säädettyjä muotovaatimuksia noudattaen. Valtakirjan laatimisessa on hyvä pyytää apua asiantuntijalta.

Tietosuojan ja salassapitovelvollisuuden vuoksi kukaan muu ei voi hoitaa asioitasi, jos et ole varautunut siihen jo ennalta edunvalvontavaltuutuksella. Jos tulet kykenemättömäksi hoitamaan asioitasi, etkä ole laatinut edunvalvontavaltakirjaa, maistraatti määrää sinut edunvalvontaan käräjäoikeuden päätöksellä. Tällöin et pääse itse vaikuttamaan siihen, kuka hoitaa asioitasi jatkossa.

Monilla on se väärä käsitys, että lapset tai puoliso huolehtivat asioista, jos siihen ei enää itse pysty. Se ei kuitenkaan ole lain mukaan mahdollista, ellei edunvalvontavaltakirjaa ole tehty ajoissa. Jos olet jo aiemmin antanut pankkiin valtakirjan esim. puolisollesi tilisi käyttöön, se kattaa vain laskujen maksut. Mitään muita pankkiasioita sillä ei voi hoitaa. Yleisvaltakirjaa kaikkien pankkiasioiden hoitoon ei voi tehdä.

Vain oikein laaditulla edunvalvontavaltakirjalla varmistat, että kaikki asiasi hoituvat myös jatkossa, ja asioitasi hoitaa henkilö, jonka sinä itse olet valinnut.